Arboga garage

 

Garage byggs i Arboga. Plattan klar och vi börjar med att
bygga stommen.

 Posted by at 01:34