Garage med förråd i Kumla

 

Vi byggde detta garage med föråådsdel. På baksidan anslöt vi
en stor altan som även ansluter till bostadshuset.

 Posted by at 01:34