Betongtrapp blir trätrapp

 

Mats i Sannahed hade en sliten betongtrapp som vittrats sönder
av frosten. Den togs bort och blev ersatt med en snygg trapp i
impregnerat virke. Trappen kläddes in, försågs med dold
öppning för förvaring av trädgårdsredskap m.m.

 Posted by at 01:31