Stensättning i Lillkyrka

 

Vi stensatte Dans ingång till huset, och gjorde en
gång till hans garage.

 Posted by at 02:59