Karins källartrapp

 

Karing gamla trapp hade ruttnat ochvatten trängde in i källaren.
Gamla trappen togs bort, ny form byggdes och sen gjöt vi en ny
betongtrapp åt henne.

 Posted by at 12:45